W skład oddziału urologii wchodzi obecnie blok operacyjny, poradnia urologii ogólnej i urologii onkologicznej oraz pracownia USG. Na nowym oddziale powstała również izolatka ze śluzą powietrzną, sale chorych (3 trzyosobowe i 2 czteroosobowe) oraz nowoczesne węzły sanitarne, sala pooperacyjna z monitoringiem i 2 gabinety zabiegowe. Pracuje na nim 7 lekarzy, w tym 4 specjalistów oraz 20 osób personelu pielęgniarskiego i pomocniczego.

Ponadto na wyposażeniu oddziału, na który rocznie trafia około 1800 pacjentów, znajduje się między innymi ultrasonograf, kardiomonitory, pompy infuzyjne, instrumenty do biopsji, aparat elektrochirurgiczny (diatermia), elektroresektoskop, lithotriptor do rozbijania kamieni oraz endoskop urologiczny.

Czytaj: Koszalin: pieniądze z samorządów na lądowisko dla szpitala >>>

Oddział, który powstał w 1958 roku znalazł miejsce w najstarszym skrzydle koszalińskiego szpitala. Dzięki zakończonej inwestycji jego wnętrze w niczym nie ustępuje innym oddziałom wybudowanym w placówce na przestrzeni ostatnich kilku lat.

- Oddział urologiczny przez pewien czas funkcjonował razem z ginekologią. Od tej pory cały pion ginekologiczno-położniczy mieścić się będzie w jednym pawilonie, co niewątpliwie przyczyni się do jeszcze lepszej opieki. Wpłynie na poprawę warunków pracy personelu tego pionu i powiększy przestrzeń dla pacjentek oddziału ginekologicznego, który też jest przewidziany do modernizacji - wyjaśniał dyrektor placówki Andrzej Kondaszewski. 

- Koszaliński szpital ma ogromne znaczenie na mapie ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim. Przedsięwzięcia modernizacyjne w tej placówce wpisują się w plan rozwoju usług ochrony zdrowia i umożliwiają stworzenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców tej części województwa – mówiła podczas otwarcia oddziału  członek zarządu województwa Anna Mieczkowska.