Neumann: nie jestem zwolennikiem podziału NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia to narodowy płatnik, nie jestem zwolennikiem jego podziału - powiedział podczas trwającego w Gdańsku Europejskiego Kongresu Medycznego Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia.

26.06.2015

Polska ma najniższe wydatki na innowacyjne leki

Polska w UE należy do krajów o najniższych wydatkach na innowacyjne leki - twierdzi Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Resort zdrowia odpowiada, że bierze pod uwagę...

25.06.2015

Sejm uchwalił ustawę o in vitro

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o leczeniu niepłodności, która reguluje między innymi zasady stosowania zapłodnienia metodą in vitro. Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów, przeciwko było 176...

25.06.2015

Co najmniej jedna czwarta recept nie jest realizowana

Od jednej czwartej do nawet jednej trzeciej recept nie jest w ogóle realizowanych ostrzegają autorzy nowego podręcznika dla lekarzy Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych, który w najbliższych...

25.06.2015