Chodzi o utworzone przez ministra obrony narodowej jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarzy. Nowelizacja dotyczy prowadzonej przez nie działalności leczniczej, również poza granicami kraju. W myśl nowych przepisów, zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez jednostki polowej służby zdrowia został rozszerzony o takie, które są wykonywane na przykład na poligonach i w szpitalach kontenerowych. 

Szef MON określi w drodze rozporządzenia między innymi wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej oraz standardy postępowania medycznego w jednostkach, dla których podmiotem tworzącym jest MON. 

Czytaj: Komisje sejmowe za włączeniem niektórych jednostek wojskowych do podmiotów leczniczych >>>

Nowelizacja przewiduje wyłączenie jednostek wojskowych z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Jednostki wojskowe nie będą miały też obowiązku zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. 

Nowelizacja zostanie teraz przekazana prezydentowi do podpisu.