Neuca Med., spółka zależna Neuca S.A. kupiła 100 procent udziałów przedsiębiorstwa Polimedica Alfa Sp. z o.o. Spółka ta prowadzi przychodnię lekarską w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 53. Placówka świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla około 2800 pacjentów.

Przychodnia oferuje także usługi medyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie logopedii oraz stomatologii.

Neuca S.A. poprzez swoją spółkę zależną buduje sieć własnych przychodni medycznych od 2014 roku. W wyniku przeprowadzonych transakcji Neuca Med Sp. z o.o. posiada obecnie dwanaście przychodni, w pięciu województwach. Placówki przejęte przez Neuca Med działają w Łodzi, Zgierzu, w Głogowie, Tychach, Poznaniu, Dzierżoniowie i w Chełmży.

Neuca Med przejęła też 75 procent udziałów spółki Clinport, która zajmuje się badaniami klinicznymi, oraz 70 procent w spółce Diabdis, prowadzącej działalność w obszarze telemedycyny.

Podstawowa zakres działalności Grupy Neuca obejmuje hurtową dystrybucję farmaceutyków. Grupa składa się z ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Udział Neuca w rynku hurtowej sprzedaży aptek wynosi około 30 procent.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.neuca.pl, stan z dnia 27 maja 2015 r.