Nie ma szans na dokończenie projektu P1 w roku 2015

Kierownictwo resortu zdrowia przeanalizowało stan realizacji projektu P1 oraz oceniło możliwość jego skutecznego dokończenia w obecnej formule realizacyjnej. Od czasu podpisania pierwszych umów z...

03.12.2015

Ustawa o zdrowiu publicznym weszła w życie

Wydłużenie życia, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu to strategiczny cel Narodowego Programu Zdrowia, który ma być podstawą...

03.12.2015

GUS: coraz więcej Polaków robi badania profilaktyczne

Coraz więcej Polaków wykonuje badania profilaktyczne: 85 procent dorosłych kobiet przynajmniej raz w życiu było na badaniu cytologicznym, a 47 procent - na mammografii; co trzeci mężczyzna powyżej 40...

02.12.2015