Prezenty od koncernów farmaceutycznych zakazane

Senat zdecydował w 26 lipca tego roku, że lekarze i aptekarze nie mogą pod groźbą więzienia przyjmować prezentów od koncernów farmaceutycznych za zwiększanie sprzedaży leków podlegających refundacji.

03.08.2007

Kodeks etyki lekarskiej - moc prawna i stosowanie w orzecznictwie sądów powszechnych

Charakter prawny norm Kodeksu etyki lekarskiej Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. ustanowiła zamknięty katalog źródeł prawa w Polsce. Rozdział III Konstytucji wymienia źródła prawa w sposób enumeratywny i wyczerpujący w tym uregulowaniu Kodeks nie został uznany za źródło prawa. W związku z tym, powstał problem czy Kodeks etyki lekarskiej jest źródłem prawa czy tylko normą deontologiczną.

13.07.2007