SN: dyrektor szpitala nie otrzyma nagrody jubileuszowej

Dyrektor szpitala nie ma prawa do nagrody jubileuszowej za długoletnią pracę, bo podlega tzw. ustawie kominowej orzekł we wtorek Sąd Najwyższy. Sąd przyznał, że praktyka bywa inna i nie wszystkie...

07.08.2013

NRL: krytycznie o proponowanych zmianach w prawie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowiska: w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...

06.08.2013

Wyrobienie dostępu do ZIP - banalnie proste

To banalnie proste - tak wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zachęcał w poniedziałek do wyrobienia sobie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta w mobilnym punkcie Narodowego Funduszu Zdrowia...

05.08.2013

NRL: koszyk świadczeń do zmiany

Wadliwa treść rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych jest jedną z przyczyn problemów, z jakimi na co dzień zmagają się pacjenci, lekarze i zarządzający placówkami opieki zdrowotnej - uważa...

05.08.2013

22 posiedzenie Rady Przejrzystości

W dniu 5 sierpnia odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie zasadności refundacji leków oraz programów zdrowotnych.

05.08.2013

CSIOZ: firma MedGo wprowadza w błąd

W związku rozpowszechnianiem przez firmę MedGo nieprawdziwych informacji, że godnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia od 2014 roku każdy pacjent będzie...

05.08.2013