Resort został zmuszony do przygotowania zmian w rozporządzeniu z 8 grudnia 2011 r., ponieważ w lutym weszła w życie nowelizacja ustawy refundacyjnej. Umożliwiła ona kierownikowi apteki odwołanie się od ustaleń zawartych w protokole kontrolerów z wojewódzkiego oddziału NFZ. Oznacza to, że od lutego farmaceuta najpierw może wnieść zażalenie na ustalenia pokontrolne do dyrektora oddziału wojewódzkiego. Jeśli zainteresowany nie zgadzałby się również z jego stanowiskiem, ma ostatecznie prawo odwołać się do prezesa centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: Rzeczpospolita