Spada nie tylko liczba studentów, lecz także nauczycieli akademickich. Niż może nie podnieść...
Wioletta Rybicka
16.06.2015
Sonda planetarna skonstruowana przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zwyciężyła w...
PAP
15.06.2015
We wrześniu w Warszawie odbędzie się Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów. Cel spotkania? Wymiana...
Wioletta Rybicka
15.06.2015
W dniach od 15 do 17 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się międzynarodowa...
Wioletta Rybicka
15.06.2015
Wydarzenia
Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości i...
Wioletta Rybicka
15.06.2015
Inicjatywę na rzecz wprowadzenia zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym studentów podejmuje Parlament...
Wioletta Rybicka
15.06.2015
Portugalczycy coraz chętniej decydują się na studiowanie w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat ich...
PAP
14.06.2015
Przedsiębiorcy nie współpracują zbyt blisko z nauką. To błąd i powinien być jak najszybciej...
Wioletta Rybicka
13.06.2015
Osoby, które chcą tytuł magistra uzyskać na najlepszych uczelniach świata, będą mogły liczyć na...
PAP
12.06.2015
Łatwiejszy dostęp do egzaminów i certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego, zakłada...
PAP
12.06.2015
System nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym rozszerzenie dostępu do darmowych porad o młodzież do 26...
Wioletta Rybicka
12.06.2015
Administracja się starzeje, bo urzędnicy w wieku powyżej 65 lat nie chcą rezygnować ze swoich...
Wioletta Rybicka
12.06.2015
Zatrudnimy młodą osobę z doświadczeniem zawodowym taka treść ogłoszenia jest zmorą wielu polskich...
Wioletta Rybicka
12.06.2015
W sobotę 20 czerwca, na Uczelni Łazarskiego odbędzie się IV edycja akcji profilaktycznej Dzień...
Wioletta Rybicka
12.06.2015
Wydarzenia
Jakie mają być nasze uczelnie i polska nauka - to temat otwartej rozmowy i wymiany poglądów o...
Wioletta Rybicka
11.06.2015
Wydarzenia
Na klientów najwięcej prawników czeka w Warszawie i Krakowie, dużo mniej w śląskich miastach. O ile...
Wioletta Rybicka
11.06.2015
Finansowanie uczelni tylko w 12% zależy bezpośrednio od liczby studentów. Trudno sobie wyobrazić,...
Wioletta Rybicka
11.06.2015
Rektor uniwersytetu będzie mógł sam ustalić wysokość opłaty za studia dla obcokrajowców....
Wioletta Rybicka
11.06.2015
Coraz więcej uczelni, aby dostosować kształcenie do wymogów rynku pracy, angażuje się w środowisko...
Wioletta Rybicka
11.06.2015
Nawet o 150 zł wzrośnie próg uprawniający osoby uczące się na uczelniach do skorzystania ze...
Wioletta Rybicka
11.06.2015
51,5 mln zł więcej z grantów na nauki humanistyczne i społeczne niż na nauki o zdrowiu w samym 2014...
Wioletta Rybicka
10.06.2015
Uniezależnienia finansowania uczelni od liczby studentów, zmniejszenia udziału grantów na rzecz...
PAP
10.06.2015
Umożliwienie uczelniom sprawniejszego uzyskiwania uprawnień do prowadzenia studiów o profilu...
PAP
10.06.2015
Prezydent elekt Andrzej Duda zaapelował w środę do rządu oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego...
PAP
10.06.2015
Już nie same warunki kształcenia, kadra naukowa i wyniki absolwentów na rynku pracy decydują o...
Wioletta Rybicka
10.06.2015
Posiadanie wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium...
Wioletta Rybicka
10.06.2015
Mimo ponad sześciogodzinnych prac podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego...
Wioletta Rybicka
10.06.2015
Założenie według którego uczelnie, które nie mają uprawnień do nadawania stopni naukowych, muszą...
Wioletta Rybicka
10.06.2015
W czasach kiedy studentów bardzo szybko ubywa, przetrwają tylko te uczelnie, które dadzą...
Wioletta Rybicka
10.06.2015
Zatrudniając w lato młode osoby, firmy najczęściej proponują im kontrakty cywilnoprawne. Umowa o...
Wioletta Rybicka
09.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski