Masz pomysł na uruchomienie własnej firmy, ale brakuje Ci pieniędzy? Środki na rozpoczęcie własnej działalności można zdobyć poprzez udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działanie 6.2., który wspiera oraz promuje przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Dzięki funduszom na realizację Działania 6.2. możliwe jest uzyskania wsparcia na własnej drodze do sukcesu dla wielu startujących przedsiębiorców.

Właśnie teraz pojawiła się okazja do wzięcia udziału w projekcie i pozyskania dotacji „na start”. „Młodzi zdolni z własną firmą” to projekt realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego.

Sprawdź dlaczego warto założyć własny biznes już na studiach >>>

Projekt obejmie wsparciem 60 osób. Uczestnikiem projektu może być osoba:
- bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,
- zamieszkała na obszarze powiatów parczewskiego, radzyńskiego lub włodawskiego,
- w wieku od 15-44 lat,
- która chce uruchomić własną firmę na terenie woj. Lubelskiego.

Przeczytaj także: Uczelnie z Rzeszowa i Olsztyna organizują najlepsze juwenalia w Polsce >>>

42 uczestników projektu pozyska dotacje inwestycyjne w wysokości do 28 tys. zł. Pozyskane środki można zainwestować m.in. na zakup urządzeń czy wyposażenia, koniecznego do funkcjonowania nowopowstałego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo wszystkie osoby, którym przyznane zostanie wsparcie finansowa, otrzymają w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy, finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do
1,2 tys. zł. Pozyskane środki wsparcia pomostowego można przeznaczyć na opłacenie bieżących rachunków firmy np. koszty ZUS, koszty administracyjna (czynsz lub wynajem), koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty działań informacyjno – promocyjnych.

Przeczytaj także: Decyzję o przyznaniu stypendium należy dostarczyć zgodnie z wymogami KPA >>>


Wnioski należy składać w terminie od 24.11.2014 do 28.11.2014 w biurze projektu - ul. Farmaceutyczna 13; 20-706 Lublin. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mlodzizdolni.org.pl lub pod nr tel. 690-937-700.


To będzie dla Ciebie wielka szansa na uruchomienie własnej firmy i usamodzielnienie się na rynku pracy – bierz sprawy w swoje ręce.
Źródło: ascendconsulting.pl

Kamil Poczek