Student jednej z politechnik nie otrzymał stypendium, mimo że miał wysoką średnią ocen – 4,96, i to na studiach prowadzonych w języku obcym. Komisja stypendialna nie przyznała świadczenia, uzasadniając, że powinien jeszcze zaliczyć język obcy i ma deficyt punktów ECTS. Uczelnia nie dała jednak możliwości zapisania się na taki przedmiot. Dotyczyło to studentów całego roku.

Student o odmowie został poinformowany jedynie drogą elektroniczną. Odwołał się do odwoławczej komisji stypendialnej. Jej przewodniczący również odmówił świadczenia.
 
 
Wtedy również sprawę skierował do Wojeówdzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (WSA). WSA uchylił jednak decyzję komisji stypendialnej. Zaznaczył, że w takich sprawach powinno się odpowiednio stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to konieczność zachowania przez komisję stypendialną minimum procedury gwarantującej uprawnienia strony.
 
 
Decyzja administracyjna wywołuje skutki dopiero w momencie jej skutecznego doręczenia bądź ogłoszenia. Jej adresat musi mieć świadomość, że taki akt administracyjny został wobec niego wydany. W rozpatrywanej sprawie tak nie było.W konsekwencji Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Sygnatura akt I OSK 1665/14
Źródło: Rzeczpospolita