GDDKiA zmienia zasady w przetargach drogowych

Zamówienia publiczne

Kolejne przetargi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie ogłaszała na nowych zasadach, pierwsze dwa postępowania będą dotyczyły dwóch odcinków trasy S61 - poinformował Generalny...

01.02.2017

Dzień Otwarty eKatalogów w UZP

Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza przedstawicieli zamawiających i przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych Elektroniczną Platformą Katalogów Produktów na kolejny Dzień Otwarty, który...

31.01.2017

Pesa zostaje w przetargu na dostawę tramwajów dla Krakowa

Zamówienia publiczne

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, bydgoska Pesa nie naruszyła poważnie obowiązków zawodowych przy wykonywaniu poprzedniego zamówienia dla Krakowa, co powoduje przywrócenie jej do toczącego się od...

31.01.2017

Komisja Europejska refunduje środki na inwestycje drogowe

Zamówienia publiczne

Komisja Europejska w IV kwartale 2016 r. zrefundowała kwotę 5,5 mld zł z tytułu wydatków poniesionych przez GDDKiA w ramach projektów drogowych realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

31.01.2017

Komisja Europejska pozytywnie o dyrektywach odwoławczych

Zamówienia publiczne

Obowiązujące dyrektywy odwoławcze efektywnie i skutecznie spełniają wyznaczone im cele w zakresie zapewnienia minimalnych ram prawnych dla funkcjonowania systemów odwoławczych w zamówieniach...

31.01.2017

Drugi etap przetargu na budowę S7 Pieńki - Płońsk

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała zaproszenia dla firm do składania ofert ws. zaprojektowania i budowy odcinka Pieńki - Płońsk, który jest częścią trasy S-7 w woj. mazowieckim -...

30.01.2017

Podpisano umowę na koncepcję programową dla S16

Zamówienia publiczne

GDDKiA podpisała umowę na wykonanie koncepcji programowej drogi S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Zadanie wykona firma Transprojekt Gdański...

29.01.2017

Inwestycje kolejowe za 30 mld zł w 2017 r.

Zamówienia publiczne

W ramach obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej MIiB podpisze w tym roku umowy na inwestycje kolejowe za 30 mld zł, a w 2018 r. - za ok. 8-10 mld zł - powiedział w czwartek minister...

27.01.2017

Wykonawca składa dokumenty w przetargu na nowych zasadach

Zamówienia publiczne

Wykonawcy najpierw wstępnie oświadczają, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a dopiero na późniejszym etapie składają dokumenty na potwierdzenie tych okoliczności. Zasada ta dotyczy...

27.01.2017