Inwestycja realizowana będzie w systemie "projektuj i buduj". Całość budowy 91-kilometrowego fragmentu trasy Via Baltica (S61) zostanie podzielona na 6 zadań: od węzła Podborze do węzła Śniadowo (bez budowy węzła), od węzła Śniadowo (z budową) do węzła Łomża Południe (bez budowy węzła), od węzła Łomża Południe (z budową) do węzła Łomża Zachód (bez budowy węzła), od węzła Łomża Zachód (z budową) do węzła Kolno (bez węzła) oraz od węzła Stawiski (bez budowy węzła) do obwodnicy Szczuczyna. 

Całkowita wartość szacunkowa inwestycji wynosi 3,5 mld zł. Zadania mają zostać zrealizowane w latach 2018 - 2021, zaś ogłoszenie pierwszych postępowań przetargowych planowane jest jeszcze w tym roku oraz w I kwartale 2017 r.

Zgodnie z zapowiedziami droga ekspresowa ma być trasą dwujezdniową, biegnąca w znacznej mierze po nowym śladzie. W ramach inwestycji wybudowana zostanie również niezbędna infrastruktura drogowa, w skład której wchodzą obiekty inżynierskie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Prezes Rady Ministrów - Beata Szydło wskazała, iż wybudowanie drogi ekspresowej S61 będzie realizacją marzeń mieszkańców regionu i stanowi konkretny dowód na realizację rządowego programu budowy dróg.

Źródło: www.mib.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł