Rada Dialogu Społecznego wzywa zamawiających do zakończenia nieuzasadnionych negocjacji odnośnie zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy w ramach zamówienia publicznego w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze stawką godzinową. Treść uchwały wskazuje także na konieczność zagwarantowania wystarczających środków finansowych szpitalom, która wynika z obowiązku realizacji p.z.p.

Jak wskazuje Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan wzrost kosztów pracy spowoduje podniesienie wydatków związanych z obsługą zamówień publicznych o ok. 25 proc. Na podwyżkę kosztów przygotować się musi branża wykonawców, zaś zwiększone budżety jednostkom sektora finansów publicznych zagwarantować musi ustawodawca. Zmiany wynagrodzenia nie mogą mieć wpływu na jakość realizacji zamówień, dlatego zamawiający muszą uzyskać zwiększone środki finansowe ze względu na obowiązek waloryzacji.

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. wymuszają na zamawiających dostosowanie kontraktów do zwiększonych kosztów realizacji zamówień. Podwyżka szczególnie będzie widoczna w zakresie zamówień publicznych o długim terminie realizacji. Rada Dialogu Społecznego wyraża sprzeciw wobec akceptacji przez zamawiających zaniżonych kosztów realizacji inwestycji.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł