Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla dwóch zadań. Pierwsze z nich to linia kolejowa nr 208 od Grudziądza do granicy woj. kujawsko-pomorskiego. Drugie zadanie to rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz - Brodnica.

Budżet inwestora na realizację inwestycji wynosi 1,6 mln zł brutto. Wartość żadnej z ofert nie mieści się w granicach budżetu. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm Safege z Koltech Infra. Jej wysokość wynosi 2,3 mln zł brutto. 

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu są cena (60 proc.) oraz termin realizacji dokumentów (40 proc.). 

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł