Śląsk zaktualizuje plan gospodarki odpadami

Samorząd terytorialny

Zarząd woj. śląskiego rozpoczął prace nad planem gospodarki odpadami na lata 2016-22. Będzie to aktualizacja dotychczasowego dokumentu. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i propozycje jeszcze przed...

19.11.2015

Miasta wytłumaczą jak wychodzić z długów

Samorząd terytorialny

Gdański Dzień bez długów zainaugurował ogólnopolską kampanię Miasteczko wolne od długów, podczas której udzielane są porady w zakresie wychodzenia z nadmiernego zadłużenia. Do końca roku podobne...

18.11.2015

Płock ma plan na zdalny system sterowania ruchem pojazdów

Samorząd terytorialny

Płock wprowadzi zdalny system, który poprzez ciągły monitoring liczby i rodzaju pojazdów na ulicach będzie sterował sygnalizacją świetlną tak, by ruch samochodowy odbywał się tam płynnie. Projekt...

18.11.2015

Rzeszów wprowadza strefę płatnego parkowania, podano ceny

Samorząd terytorialny

Od nowego roku w Rzeszowie funkcjonować będzie strefa płatnego parkowania. We wtorek radni miejscy przyjęli cennik i regulamin strefy. Za pierwszą godzinę trzeba będzie zapłacić 2 zł; za drugą 2,40...

18.11.2015

Ustawa o rewitalizacji wchodzi w życie

Samorząd terytorialny

Samorządy zyskują nowe narzędzia do kompleksowej odnowy zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie obszarów, dzięki wchodzącym w środę w życie przepisom ustawy o rewitalizacji. Ma to przyczynić...

18.11.2015

Opłaty za wycinkę drzew stanowią dochód budżetu gminy

Samorząd terytorialny

Opłaty za wycinkę drzew, stanowią w całości dochód budżetu gminy i powinny wpływać na konto gminy, z wyjątkiem wpływów z tytułu opłat i kar nakładanych przez starostę, które stanowią w całości dochód...

18.11.2015