Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy

Samorząd terytorialny

Do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7...

25.01.2017

Zamawiający nie musi żądać JEDZ od podwykonawcy

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. Czy musi żądać, aby wykonawca dołączył do oferty jednolity europejski dokument zamówienia podwykonawcy, czy jest to fakultatywna decyzja...

19.01.2017

Gmina może sprzedać sieć gazową w trybie przetargowym

Samorząd terytorialny

Gmina może sprzedać sieć gazową w trybie przetargowym, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Kwestia dysponowania mieniem jest domeną prawa cywilnego i podejmowane w tym zakresie czynności mają...

18.01.2017