NSA: prezydent miasta musi udostępnić faktury

Samorząd terytorialny

Faktura bądź rachunek stanowi dowód na dysponowanie majątkiem komunalnym, a tym samym powinna być udostępniona zainteresowanemu na zasadach określonych przez ustawę o dostępie do informacji...

08.03.2012

Trzeba zawiadamiać wszystkich wykonawców

Samorząd terytorialny

Obowiązkiem zamawiającego jest jednoczesne zawiadomienie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia, a w zawiadomieniu zamawiający...

07.03.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski