„MALUCH” po raz drugi

Samorząd terytorialny

Rusza kolejna edycja ministerialnego programu MALUCH. Gminy na rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 mogą uzyskać w sumie 25 mln zł.

23.05.2011

Ewidencje zabytków będą ujednolicone

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji zabytków wg jednolitego wzoru.

23.05.2011

Gminna rada sportu – konieczność czy fasada ?

Samorząd terytorialny

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Cele publiczne w zakresie sportu, które ma osiągać gmina, w tym warunki i tryb...

20.05.2011

Praktyki niezgodne z prawem wykryte w gminach przez UOKiK

Samorząd terytorialny

Zakaz nadużywania pozycji dominującej przez gminy Mierzęcice oraz Ornontowice z województwa śląskiego to najnowsze decyzje Prezes UOKiK wydane przy współpracy z Delegaturą w Katowicach.

19.05.2011

Termin ustalenia opłaty adiacenckiej

Samorząd terytorialny

Czy do zachowania 3 letniego terminu na ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału wystarczy wydanie w tym terminie decyzji przez wójta, czy też decyzja...

19.05.2011

Straż gminna będzie ścigać rowerzystów

Samorząd terytorialny

Nowe wykroczenia związane z ruchem drogowym będą mogły być ścigane m.in. przez straże gminne. W niektórych przypadkach oznaczać to będzie mandat w wysokości nawet 350 zł.

19.05.2011

Nowe dowody osobiste będą dużo później

Samorząd terytorialny

Kwestie techniczne i konieczność notyfikowania rozporządzeń sprawiły, iż nowe dowody osobiste wydawane będą dopiero w 2013 r. Projekt ustawy w tej sprawie przedstawiono na ostatnim posiedzeniu Rady...

19.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski