Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 36 wniosków, 10 z nich dotyczy powiatów, a 26 gmin. Komisja odrzuciła cztery ze względów formalnych. Dotacje przyznano siedmiu powiatom na łączną długość dróg – 12 km oraz siedmiu gminom - na 5 km.

Zgodnie z przepisami samorządy, które mają zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą je zgłaszać w ciągu dwóch tygodni do Urzędu Wojewódzkiego.

Rzecznik Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Siminiak powiedział PAP, że łącznie w ramach II etapu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, który obejmuje lata 2012-15, dla województwa lubuskiego zarezerwowano 134,5 mln zł. W 2012 roku będzie to 8,5 mln zł, a potem po 42 mln zł na każdy kolejny rok.

6 września br. rząd zdecydował o kontynuowaniu programu przebudowy dróg lokalnych. Nowy etap "schetynówek" pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" będzie realizowany w latach 2012-2015.

Podobnie jak w latach ubiegłych, jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa: przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

Zgodnie z nowym programem, w 2012 r. rząd przekaże samorządom na realizację zadań drogowych 200 mln zł, w latach 2013-2015 będzie to 3 mld zł (po miliard w każdym roku), co oznacza 3,2 mld zł dofinansowania.

Finansowanie inwestycji drogowych w latach 2012-2015 odbędzie w następujących proporcjach: 30 proc. środki budżetowe oraz 70 proc. własnych samorządów (gmin i powiatów). W pierwszej edycji programu dofinansowanie wynosiło 50 proc.(PAP)

 

mmd/ amac/ jbr/