NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

Samorząd terytorialny

Efektywność Karty Dużej Rodziny jest ograniczona, gdyż proponowane ulgi nie zawsze są dopasowane do oczekiwań czy potrzeb rodzin. Zmiany wymaga również dostępność oferty, zwłaszcza w niewielkich...

30.05.2016

MON: nie ma zagrożenia dot. organizacji szczytu NATO

Zamówienia publiczne

Wśród osób, które podpisały umowę w imieniu konsorcjum odpowiadającego za adaptację i aranżację stadionu narodowego PGE w Warszawie nie występuje nikt, kto w świetle dostępnych nam danych posiadałby...

30.05.2016

Które powiaty najlepiej wspierają rodzinny zastępcze?

Samorząd terytorialny

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej szuka powiatów, które najlepiej wspierają rodzinny zastępcze. Zgłoszenia można nadsyłać do końca maja. Według Koalicji bez rozwoju rodzinnej opieki...

30.05.2016

Wielu chętnych do budowy kolejowej obwodnicy GOP

Zamówienia publiczne

Do PKP PLK wpłynęło 11 ofert w postępowaniu przetargowym na inwestycję w ramach prac na południowo - wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami na liniach kolejowych nr 154, 171, 661 -...

30.05.2016

Obwodnica Iłży powstanie do 2020 r.

Zamówienia publiczne

W 2018 roku ma się rozpocząć budowa obwodnicy Iłży (Mazowieckie). Na realizację inwestycji od wielu lat czekają mieszkańcy miejscowości, przez którą przebiega ruchliwa droga krajowa nr 9 z Radomia do...

30.05.2016

Oferta ZUE najtańsza w przetargu kolejowym w Krakowie

Zamówienia publiczne

Do PKP PLK wpłynęło aż 15 ofert potencjalnych wykonawców w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże -...

29.05.2016

Kilkadziesiąt wniosków Katowic o nowe środki unijne

Samorząd terytorialny

Kilkadziesiąt wniosków o środki unijne na lata 2014-2020 złożyły dotąd władze samorządowe Katowic. Największe z nich dotyczą projektów drogowych związanych z rozbudową drogi krajowej nr 81 wartych...

28.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski