Serwis Nasza Kasa otwiera dostęp do danych finansowych wszystkich gmin w Polsce. Informacje gromadzone dotychczas w specjalistycznych sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, zostały przedstawione w atrakcyjny sposób, w formie czytelnych ikon, tabel i wykresów. Teraz każdy może kontrolować kasę swojej gminy, a dzięki temu - monitorować działania władz lokalnych i świadomie rozliczać obietnice wyborcze.


Serwis Nasza Kasa powstał jako uzupełnienie portalu www.mojapolis.pl, stanowiącego bazę danych dotyczących społeczno-ekonomicznej kondycji województw, podregionów, powiatów oraz gmin. Wskaźniki publikowane w Moja Polis pochodzą ze statystyki publicznej oraz danych administracyjnych i odnoszą się zarówno do cech społeczno-demograficznych mieszkańców, jak i jakości życia, gospodarki czy środowiska naturalnego danego regionu, a także działań podejmowanych przez samorządy. Wszystkie dane publikowane w serwisie zwizualizowano w postaci map, wykresów oraz przejrzystych tabel. Moja Polis umożliwia nie tylko zapoznanie się z wartościami poszczególnych wskaźników, lecz także tworzenie porównań między dowolnie wybranymi terytoriami oraz śledzenie zmian w czasie. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie budować kwerendy danych, w postaci różnego rodzaju zestawień, rankingów i porównań oraz wizualizacji, a także tworzyć własne raporty.

Wszystkie dane - zarówno te zawarte w serwisie www.mojapolis.pl, jak i te prezentowane w aplikacji www.naszakasa.org.pl - są bezpłatne i ogólnodostępne on-line. Intuicyjna architektura narzędzi sprawia, że odnalezienie poszukiwanej informacji wraz z obrazującą zjawisko grafiką, zajmie tylko chwilę.