Gowin: 400 mln zł na rozwój innowacji w regionach

Samorząd terytorialny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia program z budżetem 400 mln zł, za pomocą którego chce pobudzić innowacyjność w regionach. Teraz każde z województw będzie mogło zbudować własne...

31.05.2016

Ukraina przystąpiła do Porozumienia GPA

Zamówienia publiczne

Ukraina została stroną Porozumienia ws. zamówień rządowych (GPA) z dniem 18 maja 2016 r. Porozumienie GPA określa zasady i zakres wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych sygnatariuszy tej...

31.05.2016

Aż 8 mld zł dofinansowania UE dla projektów transportowych

Zamówienia publiczne

Skrócenie czasu podróży pociągiem, modernizacje peronów, a także projekt połączenia lądowo-morskiego Polska-Szwecja - to niektóre inwestycje, które otrzymały dofinansowanie z UE w ramach instrumentu...

31.05.2016

Bez uchwały rada powiatu nie podejmie rozstrzygnięcia

Samorząd terytorialny

Rada powiatu podejmuje swoje rozstrzygnięcia w formie uchwały, bez względu na to jak ta nie zostałaby nazwana. W praktyce uchwały często bowiem bywają określane mianem stanowisk czy skarg.

31.05.2016

Rozpoczęła się budowa północnej obwodnicy Oświęcimia

Zamówienia publiczne

Drogowcy oficjalnie rozpoczęli w poniedziałek budowę północnej obwodnicy Oświęcimia. Rzecznik magistratu oświęcimskiego Katarzyna Kwiecień powiedziała, że droga, która ma być gotowa do końca 2017 r.,...

31.05.2016

Grupa kapitałowa w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Procedowana w parlamencie nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany m.in. w zakresie odnoszącym się do składania w postępowaniu dokumentów przez podmioty należące do tej samej...

31.05.2016

Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

Samorząd terytorialny

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w poniedziałek stanowisko ws. stosowania się do wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw...

30.05.2016

Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

Samorząd terytorialny

Siedem organizacji i grup mieszkańców otrzymało nagrodę Super Samorząd 2016 za sukcesy w ulepszaniu swojego otoczenia we współpracy z władzami. Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego -...

30.05.2016