Zgodnie z uchwaloną przed rokiem taryfą cena za metr sześcienny wody wynosi w stolicy 4,54 zł, a stawka za odprowadzenie metra sześciennego ścieków - 6,93 zł. Łączna cena za metr sześcienny wody i odprowadzenie metra sześciennego ścieków to 11,47 zł brutto. Stawki te obowiązują do 29 czerwca br.

W ostatnich latach rada miasta podnosiła te opłaty. W 2011 r. łączna stawka za metr sześcienny wody i odprowadzenie metra sześciennego ścieków wzrosła z 7,67 do 9,97 zł brutto, a w 2012 r. - do 11,47 zł brutto. Podwyżki tłumaczono inwestycjami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, m.in. zakończoną już rozbudową oczyszczalni ścieków "Czajka".

Uchwała, którą w czwartek mają podjąć radni, utrzyma ustaloną w ub. roku stawkę na niezmienionym poziomie do 29 czerwca 2014 r. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że według analizy MPWiK, które złożyło wniosek o utrzymanie stawek opłat, "obecna taryfa umożliwia osiągnięcie przychodów pokrywających zarówno koszty bieżącej działalności, jak i zapewnia realizację zadań inwestycyjnych, przyjętych w okresie obowiązywania taryfy".

"Ponadto, poza argumentami natury ekonomicznej, spółka składając wniosek wzięła również pod uwagę względy społeczne, związane z sytuacją gospodarczą kraju" - podkreślono.

Stawki MPWiK za wodę i odprowadzanie ścieków obowiązują na terenie Warszawy oraz miast i gmin: Pruszków, Piastów, Michałowice, Raszyn, Wieliszew, Serock i Nieporęt.