Przepisy nie przewidują maksymalnego okresu rękojmi

Zamówienia publiczne

Zamawiający w postępowaniu na roboty budowlane będzie wymagał od wykonawcy rękojmi za wady. Czy przepisy przewidują maksymalny okres, na który zamawiający może jej żądać? - pyta użytkownik...

02.04.2017

Wójt może zatrudnić komendanta ochrony przeciwpożarowej

Samorząd terytorialny

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny...

31.03.2017