Darmowy wstęp do muzeum bez VAT

Nieodpłatne świadczenie usług, związane z darmowym wstępem do muzeum jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, o wyklucza zastosowanie wobec tej czynności przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a...

31.03.2017

Koszty remontu samochodu w PKPiR

W kol. 11 PKPiR wpisuje się koszty uboczne związane z zakupem, tam właśnie należy wpisać koszty usług remontowych sprzedawanych samochodów, mają one bowiem ścisły związek z wartością sprzedawanego...

30.03.2017

Czy budowa boiska sportowego wymaga dokonania zgłoszenia?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy budowa boiska sportowego przy szkole wraz z oświetleniem wymaga dokonania zgłoszenia? Czy w związku z tym, że boisko będzie oświetlane, to należy...

30.03.2017

Koszt remontu zakupionych aut ujmujemy w kol. 11 PKPiR

Koszty remontu samochodów sprowadzonych z USA należy ujmować w kol. 11 PKPiR, dzięki czemu złożą się na wartość samochodów pozostających na koniec roku na stanie zapasów. Akcyza zwiększa cenę zakupu...

29.03.2017

Jak rozliczyć umorzenie pożyczki?

Pytanie Użytkownika Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zakład pracy udzielił pracownikowi pożyczkę z ZFŚS na cele remontowe mieszkania, w regulaminie funduszu nie wprowadzono konieczności...

28.03.2017