W szpitalu SP ZOZ prowadzone było postępowanie konkursowe na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Jednym z kandydatów na to stanowisko był lekarz, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, obecnie świadczy swoje usługi lekarskie w oddziale oraz w poradni ramach umowy kontraktowej i rozlicza się ze szpitalem poprzez wystawienie faktury. Dodatkowo z lekarzem tym został spisany kontrakt menadżerski na pełnienie funkcji zastępcy dyrektora ds. lecznictwa do czasu wyłonienia kandydata w postępowaniu konkursowym. Wyżej wymieniony lekarz wygrał konkurs i dopełniając ustawowy obowiązek zostanie z nim spisana umowa o pracę (1/4 etatu) na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa.

Czy po spisaniu umowy o pracę, lekarz ten będzie mógł nadal świadczyć usługi w poradni i w oddziale w takiej formie jak to robił do tej pory tzn. kontrakt na świadczenie usług medycznych oraz rozliczał się ze szpitalem poprzez wystawienie faktury, czy też należy umowę kontraktową wypowiedzieć i zawrzeć z nim umowę zlecenie?