Starosta zatwierdza UPUL opracowany przez organ gminy

Środowisko

Starosta zatwierdza UPUL opracowany przez organ gminy. Przepisy wskazują na okoliczności, kiedy dany dokument poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko nie może zostać przyjęty....

06.06.2017

Numery porządkowe budynków ustala wójt

Samorząd terytorialny

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków:...

06.06.2017

Jakim badaniom technicznym podlega agregat gaśniczy?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPZakład pracy zakupił agregat gaśniczy, który przeszedł badanie odbiorcze UDT, jest również poddawany okresowym badaniom zgodnie z rozporządzeniem Ministra...

05.06.2017

Zamawiający poprawia błędną odpowiedź na pytanie o SIWZ

Zamówienia publiczne

Zamawiającemu zadano pytanie o wymagany parametr w trybie wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi, ale po jej opublikowaniu zorientował się, że odpowiedź ta jest błędna. Czy...

04.06.2017