Świadectwo hodowli wydane w języku obcym

Samorząd terytorialny

Czy organ właściwy do wydania zaświadczenia o rejestracji zwierząt ma prawo wymagać dostarczenia przez wnioskodawcę dokumentw przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego, jeżeli świadectwo hodowli...

01.06.2010