Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Samorząd terytorialny

Jak powinien postąpić dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, ktry wydał akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, nauczycielowi praktycznej nauki zawodu posiadającemu średnie...

06.09.2010

Kontrola placówki oświatowej

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może powołać komisję do przeprowadzenia kontroli w placwce na podstawie art. 34a ustawy o systemie oświaty, jeżeli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wystąpił dyrektor...

03.09.2010