Rafał Trzeciakowski

Artykuły autora

Od początku marca dużo zmian w przekształceniach spółek

Od początku marca obowiązuje nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która pozwala skrócić czas przekształcenia jak i związane z tym procesem koszty. Odejdą m.in.: koszty opinii biegłego i aktu notarialnego związanego z zawarciem umowy spółki przekształconej. O wszystkich istotnych zmianach pisze dr Rafał Trzeciakowski

18.03.2020

Kiedy klub sportowy musi działać jak firma

Spółki

Aby klub sportowy mógł brać udział w rozgrywkach ligi zawodowej musi mieć formę spółki. Przepisy jednak nie ułatwiają przekształcenia klubom prowadzącym działalność w formie stowarzyszeń, fundacji lub spółdzielni. Objęcie go zasadą sukcesji generalnej znacznie uprościłoby ten proces - pisze Rafał Trzeciakowski, radca prawny w kancelaria Grabowski i Wspólnicy.

30.01.2019