Bogdan Roguski

Ekonomista. Należy do grona założycieli Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców /SIDIR/ Polska. Od 1986 r. zajmuje się problematyką stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC. Organizator jednego z pierwszych kontraktów wg FIDIC pomiędzy polskimi inwestorami i wykonawcami /oczyszczalnia ścieków w Starogardzie Gd.- 1993 r./. Uczestnik nadzoru inwestycyjnego wielu przedsięwzięć prowadzonych zgodnie z zasadami tej federacji m.in. Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego w Gdańsku Barniewicach, Systemu radarowego Zatoki Gdańskiej, Przebudowy Ujścia Wisły Śmiałej. Obecnie należy do zespołu Inżyniera Kontraktu przy Przebudowie Wejścia do portu Gdańskiego i modernizacji falochronu w porcie Gdynia.

Organizator szkoleń prowadzanych przez FIDIC i Bank Światowy wprowadzających zasady FIDIC do polskiej praktyki gospodarczej i wieloletni wykładowca.

Arbiter Zamówień Publicznych.

Artykuły autora

Procedury prób według warunków kontraktowych FIDIC

Budownictwo

Zwieńczeniem prac wykonawcy, potwierdzającym właściwe wykonanie robt są prby. Rżnorodność wymagań do robt powoduje, że warunki kontraktowe mogą jedynie określać ramy wymagań, ktre muszą zostać...

17.05.2010

Zakres warunków kontraktowych FIDIC

Budownictwo

Miejsce Warunkw Kontraktowych FIDIC w przygotowaniu inwestycji. Przygotowanie warunków kontraktowych stanowiących jedno z ogniw procesu inwestycyjnego wymaga prac poprzedzających. Prace te...

05.06.2007