KIG popiera kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia przypadki, w których przedsiębiorcy zatrudniają cudzoziemców bez wcześniejszego wypełnienia określonych w przepisach zobowiązań, nie zgłaszają obcokrajowców...

09.12.2010

Unia chce ujednolicenia kar na rynkach finansowych

Komisja Europejska rozpoczęła w środę konsultacje publiczne, których celem jest wypracowanie systemu sankcji za łamanie przepisów przez instytucje finansowe. Sankcje muszą być dotkliwe w całej...

08.12.2010

Od 21 grudnia zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, dzięki której umowy zawierane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z operatorami telekomunikacyjnymi będą miały moc prawną, wejdzie w życie 21 grudnia br. -...

08.12.2010

Sejm zadecyduje o bezpłatnym dostępie do KRS

Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który został skierowany do pierwszego czytania na...

08.12.2010

Nowe zasady klasyfikacji chemikaliów

Kilka tysięcy substancji chemicznych i kilkaset tysięcy mieszanin będzie wymagało przeklasyfikowania i wprowadzenia nowego oznakowania. Taki będzie skutek nowej ustawy o substancjach chemicznych i...

08.12.2010

Będzie trudniej o kredyty hipoteczne

Nowelizacja ustawy o hipotekach i księgach wieczystych, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, może zmniejszyć zdolność kredytową klientów kupujących od deweloperów mieszkania obciążone...

08.12.2010

Będzie łatwiej o dopłaty do pensji

Firma musi wykazać 15-proc. spadek obrotów po 1 lipca 2008 r., aby skorzystać z dopłat do pensji osób zagrożonych zwolnieniem. Dziś w życie wchodzi ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o...

08.12.2010

Informacje umieszczane w EMSC PL oraz w e-AD

Informacje, które nie są automatycznie zapewnione przez System Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych EMCS, będą musiały być do Systemu wprowadzone przez właściwego naczelnika urzędu celnego bądź też...

08.12.2010

Będzie nowa ustawa o bezpieczeństwie morskim

Zagadnienia bezpieczeństwa morskiego w kwestiach budowy, stałych urządzeń i wyposażenia statków, kwalifikacji i składu załogi, bezpiecznej żeglugi oraz ratowania życia na morzu, uregulować ma nowa...

08.12.2010

UE: na mięsie ma być kraj pochodzenia

Na wieprzowinie, drobiu i jagnięcinie sprzedawanych w UE będzie obowiązkowo wskazany kraj pochodzenia, tak jak obecnie na wołowinie i cielęcinie - zgodzili się we wtorek ministrowie zdrowia "27"....

07.12.2010

Wdrożenie dyrektywy obronnej coraz bliżej

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z implementacją tzw. dyrektywy obronnej, został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w...

07.12.2010

W Polsce będą superstawki VAT

Minister finansów nie ma pomysłu na określenie nowych stawek podatku, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011 r. Wybrał najprostsze: superobniżona i obniżona....

07.12.2010

Zmiany w kodeksie wykroczeń

31 grudnia 2010 r. wejdzie w życie zmiana Kodeksu wykroczeń dodana przez ustawę z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw....

07.12.2010

Prywatyzacja instytucji filmowych potrwa dłużej

Wydłużenie o dwa lata (do końca 2012 r.) okresu przewidzianego na komercjalizację (a następnie prywatyzację) lub likwidację państwowych instytucji filmowych przewiduje projekt nowelizacji ustawy o...

07.12.2010