Sędziowie wystąpili w obronie Rzecznika

Wypowiedzi polityków i osób powiązanych z ugrupowaniem rządzącym, w których w sposób nieuprawniony krytykuje się działania Rzecznika Praw Obywatelskich - budzą nasz stanowczy sprzeciw - piszą...

12.11.2016

Trzy definicje informacji publicznej w polskim prawie

Definicja informacji publicznej w prawie polskim została inaczej skonstruowana w Konstytucji RP, a inaczej w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Spowodowało to, że w doktrynie pojawiły się...

10.11.2016

RPO: pracownik poczty nie powinien kontrolować domu

Nienaruszalność mieszkania to jedna z podstawowych zasad konstytucyjnych wyrażona w art. 50 Konstytucji RP, dlatego pracownik poczty musiałby mieć wyraźnie określone w przepisach uprawnienie, by...

08.11.2016

Sędzia Przyłębska: prezes TK złamał konstytucję

Prezes TK Andrzej Rzepliński złamał konstytucję, decydując o rozpoznaniu wniosków PO i Nowoczesnej w składzie 5 sędziów - oceniła sędzia Julia Przyłębska. Powiedziała, że nic nie wie o tym, jakoby...

08.11.2016

Obrót nieruchomości wolny, ale trochę ograniczony

Z jednej strony poszerza się zakres instrumentów prawnych umożliwiających i ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, a z drugiej wprowadza się ograniczenie w obrocie nieruchomościami...

08.11.2016

Oświadczenie sześciorga sędziów TK

Według świadczenia sześciorga sędziów TK wybranych przez Sejm obecnej kadencji sędzia Trybunału po złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP staje się pełnoprawnym członkiem tego organu. Zachowanie...

07.11.2016

Prof. Zoll: sądownictwo nie potrzebuje wielkiej reformy

Nie dostrzegam potrzeby dokonywania jakiejś systemowej reformy. Od strony konstytucyjnej i ustrojowej mamy zabezpieczoną niezależność sądów i niezależność sądownictwa. Nie należy tych rozwiązań psuć...

07.11.2016