Korupcja w Polsce maleje, ale to wciąż problem

38 proc. Polaków postrzega korupcję jako poważny problem w naszym kraju wynika z danych EY. To znacznie mniej niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak z analiz wynika, że korupcja...

04.07.2017

NRA: ministerstwo proponuje stawki poniżej kosztów

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości stawki w wysokości 180 złotych i 90 złotych są za niskie i nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów, jakie ponosi pełnomocnik procesowy ocenia Naczelna...

04.07.2017

Adwokaci zaniepokojeni stanem legislacji

Jesteśmy zaniepokojeni zmianami legislacyjnymiproponowanymi i przyjmowanymi w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom...

03.07.2017

Adwokatura: adwokat z urzędu także dla zatrzymanego

Konieczne jest opracowanie i wprowadzenie rozwiązań, które zagwarantują osobom zatrzymanym możliwość kontaktu z adwokatem, szczególnie z adwokatem z urzędu - stwierdza w uchwale Naczelna Rada...

03.07.2017

Ubezpieczyciele mają chronić dane klientów

Ubezpieczyciele jako podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają duże ilości danych osobowych są zobowiązani do zabezpieczania zebranych informacji w najlepszy możliwy sposób...

29.06.2017

Edukacji prawnej w Polsce brakuje odgórnej inicjatywy

Świadomość prawna powinna być zaszczepiona w społeczeństwie od najmłodszych lat, aby tkwiła w ludziach jak oczywista wiedza, że dwa plus dwa równa się cztery. Tymczasem ta świadomość jest w Polsce...

27.06.2017

Trudna ochrona prawa do prywatności "osoby zamożnej"

W dzisiejszym świecie prywatność osoby fizycznej jest sferą ulegającą systematycznemu ograniczaniu. Sprzyja temu rewolucja technologiczna, łatwość dostępu do informacji, a także pogoń za atrakcyjnym...

27.06.2017