Redaktor naukowy wydanej właśnie książki pt. Zarys metodyki pracy kuratora  sądowego stwierdza, że minione 3 lata były bardzo bogate w zmiany prawa, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpłynęły na wykonywane przez kuratorów zadania. - Zmiany te, w niektórych przypadkach były na tyle poważne, iż wymusiły konieczność ponownego opracowania niektórych części wydawnej już wczęsniej publikacji. Od nowa zostały też napisane części poświęcone odebraniu przez kuratora osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece oraz udziałowi kuratora w sądownie ustalonych kontaktach rodzica z dzieckiem - czytamy we wstępie do książki.

Jak zauważa recenzent książki prof. Jarosław Utrat-Milecki z Uniwersytetu Warszawskiego, praca kompleksowo  omawia  zagadnienia podstaw prawnych działań kuratora sądowego, oraz dobrze opisuje jego rolę ustrojową.  Ponadto bardzo szczegółowo, jasno i rzetelnie przedstawia się pragmatykę czynności kuratora sądowego.

- Kurator jest zobowiązany do działań wkraczających w prawa i wolności jednostek, stąd szczególnie istotne i newralgiczne jest dobre przedstawienie podstaw prawnych  dla podejmowanych przez niego działań, jasne wskazanie na zakres praw, obowiązków i  uprawnień kuratora sądowego, oraz pozostałych uczestników postępowań, w tym szczególnie podsądnych. Opracowanie Jedynaka i Stasiaka stanowi więc niezbędnik każdego kuratora sądowego. Jest to bardzo jasne przedstawienie od strony praktycznej kwestii prawnych w taki sposób, który powinien pozwolić na praktyczne posługiwanie się tym opracowaniem przez kuratorów, z których większość nie ma wykształcenia prawniczego - czytamy w recenzji.

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego [PRZEDSPRZEDAŻ] Teodor Szymanowski

Jak podkreśla wydawca, książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki postępowania. W publikacji przedstawiono również aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-resocjalizacyjnego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Przybliżono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i pełnioną funkcję w sądownictwie powszechnym.

W obecnym wydaniu uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne odnoszące się do pracy kuratora sądowego, szczególnie wprowadzone w wyniku nowelizacji kodyfikacji karnych z 2015 i 2016 r.

W publikacji na nowo opracowano m.in. problematykę:
- dozoru elektronicznego i nadzoru określonego w art. 181 a § 2 k.k.w.,
- odebrania przez kuratora osoby     podlegającej władzy rodzicielskiej,
- udziału kuratora w sądownie ustalonych kontaktach rodzica z dzieckiem.

Wśród autorów publikacji znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich.

- Książka w jej czwartym wydaniu ma natomiast właśnie walor bardzo praktycznie zorientowanej kompleksowej pomocy w wykonywaniu konkretnych czynności przez kuratorów sądowych, stąd takie uaktualnienie  uwzględniające aktualny stan prawny ma w przypadku tej publikacji bardzo istotne znaczenie - stwierdza w recenzji prof. Jarosław Utrat-Milecki. 

Więcej o publikacji>>