Sędzia Piebiak: praca sędziów wymaga kontroli

Sędziowie nie są nadludźmi, czasem się mylą, a w masie blisko 10 tysięcy osób, którym powierzono stanowisko sędziowskie, zawsze znajdą się osoby, do których pracy i postawy można mieć zastrzeżenia -...

13.04.2012

RPO: bezprawna represja w prawie autorskim

Możliwość żądania wielokrotności wynagrodzenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich nie jest formą kompensacji ale represji wobec sprawcy nauruszenia - twierdzi rzecznik praw obywatelskich...

12.04.2012

Adw. Czarniecki: kupmy odtwarzacze

Już niedługo na salach rozpraw przetestujemy kolejne zmiany w procedurze cywilnej. Tym razem nie będzie to kosmetyka lecz prawdziwa rewolucja uważa adwokat Janusz Czarniecki z ORA w Rzeszowie....

11.04.2012

Wydłuża się Czarna Lista Barier dla biznesu

Bariery podatkowe, utrudnienia wynikające ze stosunków pracy oraz złego prawa o zamówieniach publicznych najbardziej przeszkadzają w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - wynika z Czarnej Listy...

11.04.2012

Po Smoleńsku potrzebne zmiany w prawie lotniczym

Potrzebna jest rewizja niektórych przepisów prawa lotniczego oraz innych ustawi rozporządzeń w zakresie zagadnień lotnictwa państwowego i powstającychna jego styku z lotnictwem cywilnym, z...

10.04.2012