Jednak zdaniem autorki, analiza stosownych przepisów samorządowych odnoszących się do jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego pozwala stwierdzić, że mają one charakter regulacji ramowych. Szczegółowy sposób realizacji tej zasady pozostawiono do uregulowania w drodze przepisów statutowych lub też praktyce (zwyczajowi). Powstaje w związku z tym wątpliwość, obawa, czy te źródła prawa administracyjnego w wystarczającym zakresie będą gwarantować pełną i prawidłową realizacją zasady jawności działania organów stanowiących samorządu terytorialnego.
Cały artykuł>>>