Straż pożarna dyskryminuje kobiety

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do straży pożarnej skierowane było tylko do mężczyzn. To przejaw dyskryminacji twierdzi rzecznik praw obywatelskich i domaga się od ministra spraw wewnętrznych...

08.11.2012

Tymczasowe aresztowania to nadal w Polsce problem

Nadużywanie instytucji tymczasowego aresztowania wciąż jest w Polsce problemem. A jego przczyny bardziej tkwią w nawykach i mentalności prokuratorów i sędziów niż w obowiązującym prawie - twierdzi...

07.11.2012

Sędziowie: KRS dba o kadry i ethos

Sędziowie sądów apelacyjnych zaaakceptowali sprawozdanie z dwóch lat pracy Krajowej Rady Sądownictwa. Poparli też też starania Rady o dbałość doboru najlepszych kandydatów do zawodu sędziowskiego....

07.11.2012

Postępowanie odwoławcze niebezpieczne dla firm

Brak terminu zobowiązującego organ regulacyjny, np. prezesów UOKiK, URE, UKE i UTK do przekazania do sądu odwołania od jego własnej decyzji uderza w przedsiębiorców i powoduje nieuzasadnione...

07.11.2012

Spór o ustawę ws. lokalnych konsultacji społecznych

Instytucja konsultacji społecznych buduje w obywatelach poczucie, że państwo, w którym żyją, jest ich państwem i że mają wpływ na jego kształt - wskazywali uczestnicy debaty u prezydenta. Są jednak...

06.11.2012

Prezydent za przyjęciem tzw. ustawy rekompensacyjnej

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że przed Polską stoi potrzeba przyjęcia tzw. ustawy rekompensacyjnej, która uregulowałaby kwestię odszkodowań za utraconą własność prywatną. Prezydent powiedział...

05.11.2012