Otwarta Licencja Edukacyjna nie taka otwarta?

Fundacja Nowoczesna Polska ocenia, że Otwarta Licencja Edukacyjna, na podstawie której Instytut Książki udostępniania w internecie dzieła Korczaka, nie daje użytkownikom żadnych praw ponad te, które...

06.12.2012

Przedsiębiorcy: kryzys wymaga elastycznego czasu pracy

Od kilku miesięcy nasza gospodarka ostro hamuje. W tej sytuacji jednym z priorytetów polityki państwa powinna być ochrona miejsc pracy. Jednym ze sposobów walki z bezrobociem może być uelastycznienie...

06.12.2012

Związki zawodowe mają za dużo przywilejów?

Związki zawodowe w naszym kraju mają zbyt duże przywileje, za które płacą pracodawcy - uważa Forum Obywatelskiego Rozwoju. Chodzi m.in. o etaty związkowe, obowiązek udostępnienia pomieszczenia dla...

06.12.2012

Opłaty sądowe powinny ściągać urzędy skarbowe?

Sędzia Tomasz Zawiślak twierdzi, że system kosztów sądowych powinien być jak najprostszy. Przemawia za tym interes stron i skarbu państwa. Sciąganiem należności zaś powinny zająć się urzędy skarbowe.

05.12.2012

Obniżenie stawki dla adwokatów obniży jakość usług

W opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka obniżenie stawki minimalnej dla pełnomocnika, któremu powierzono z urzędu sporządzenia skargi na przewlekłość postępowania, może doprowadzić do obniżenia...

04.12.2012

Jaka spółka dla wydobycia gazu łupkowego?

Utworzenie spółki-córki, która wejdzie jako partner do łupkowego sojuszu, mogłoby być bezpiecznym rozwiązaniem pod względem finansowym dla PGNiG. Podczas podpisywania historycznego porozumienia z...

04.12.2012

Odmiana nazwisk na wokandzie

Problem odmian nazwisk w sądzie jest wyjątkowo wyraźnie widoczny, ale nie tylko w sądzie. Ludzie nie odmieniają nazwisk! A to błąd - twierdzi Agnieszka Malinowska, kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym...

04.12.2012

Sędzia na tropie lekarskiego poświadczenia nieprawdy

Zaświadczenie lekarskie coraz częściej nie służy celom leczniczym, a powoduje skutki ekonomiczne lub prawne. Jakie są możliwości i ograniczenia sędziego w ocenie jego prawdziwości? - zastanawia się...

02.12.2012