Nie zaskarżysz utajnienia swojego procesu - RPO postuluje zmianę prawa

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z Konstytucją strony mają prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a zasadą jest jawność postępowań sądowych. To gwarancja prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, dlatego decyzja o jej wyłączeniu powinna należeć do rzadkości - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I podnosi, że niemożność zaskarżenia postanowienia o wyłączeniu jawności postępowania ogranicza prawa stron.

23.04.2022

Prezes Izby Dyscyplinarnej punktuje błędy prokuratorskiego rzecznika

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

W piśmie skierowanym do Prokuratora Generalnego Adam Roch, prezes kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej SN przedstawił uwagi o błędach rzecznika dyscyplinarnego, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia sprawnego rozpoznawania spraw należących do właściwości tej Izby. Należą do nich m.in. przypisywanie sobie prawa do udziału w każdym postępowaniu dotyczącym prokuratora.

22.04.2022

Streaming - możliwość obserwowania rozpraw i ogłaszania wyroków TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w piątek, że od wtorku 26 kwietnia br. wprowadza usługę streamingu, w celu ułatwienia publicznego dostępu do swojej działalności sądowniczej. Oznacza to, że ogłaszanie wyroków i odczytywanie opinii rzeczników generalnych będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej Trybunału.

22.04.2022

Kuratorzy pod presją kontroli - pytają o czas na pracę

Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy okręgowi uaktywnili się w ostatnim czasie w kontrolowaniu i ocenie podległych im kuratorów sądowych. Do tego stopnia, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych napisał pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort podkreśla, że kontrola musi jak najmniej absorbować kontrolowanych i informuje, że przygotowuje rozporządzenie regulujące sprawowanie nadzoru nad działalnością kuratorów oraz dokumentowanie takich czynności.

22.04.2022

Świadek Jehowy skazany, Prokurator Generalny wnosi o uniewinnienie

Wymiar sprawiedliwości

Członek "Świadków Jehowy" został na mocy orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie, 11 czerwca 1953 r. skierowany do obozu pracy na okres 24 miesięcy z zaliczeniem tymczasowego aresztowania, za udział w "nielegalnym związku", bo za taki uważano wówczas jego wspólnotę. Teraz Prokurator Generalny wnosi o uniewinnienie, wskazując że skazanie było sprzeczne z prawem.

22.04.2022

Jak nie w przepisie, to w preambule - chrześcijańska rodzina sposobem na trudną młodzież

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rodzina - w rozumieniu matki i ojca jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka, zasada jej autonomii, w końcu rola chrześcijańskiego systemu wartości, podkreślone zostały w preambule projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sędziowie zastanawiają jak to wpłynie na orzekanie, bo taka treść może mieć znaczenie przy interpretacji przepisów.

22.04.2022

Komitet Rady Europy apeluje w sprawie przepełnienia więzień

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom (CPT) wezwał państwa europejskie, w których panuje uporczywe przeludnienie więzień, do zdecydowanego rozwiązania tego problemu poprzez ustalenie – do skrupulatnego przestrzegania – pułapu liczby osadzonych w każdym zakładzie karnym oraz poprzez rozwijanie stosowania środków alternatywnych do detencji.

21.04.2022

Adwokat z tytułem mediatora - szkolenie już na aplikacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rynek prawniczy jest nasycony, konkurencja duża, a wielu prawników po zdaniu egzaminu zawodowego szuka szczęścia w innych branżach. Samorządy chcą przyszłym adwokatom i radcom ułatwić życie, a jeden z pomysłów to mediacja. Jest coraz popularniejsza, bo też rządzący widzą w niej szansę na odciążenie sądów. Teraz pojawił się pomysł, by szkolenie mediacyjne można było przejść już na aplikacji.

21.04.2022

14-latek za zabójstwo odpowie jak dorosły - Biuro Analiz Sejmowych ma wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości

Mimo że ciężkie przestępstwa popełniają też niekiedy bardzo młodzi sprawcy, przesunięcie granicy ich odpowiedzialności jak dorosły, do 14 lat, wydaje się niebezpieczne - wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych do projektu noweli kodeksu karnego, nad którym pracuje obecnie Sejm. Jest wskazano, problemem są też nieostre określenia i różne podejście do 14-latków i 15-latków.

21.04.2022

Dziś Gdańsk, jutro Kraków – akta jadą za skazanym, a postępowanie trwa miesiącami

Prawo karne

Właściwość sądu penitencjarnego zależy od miejsca pobytu skazanego – choć w założeniu ma to chronić prawa skazanego, nie w każdym przypadku przepis jest dla niego korzystny. Regularne „przerzuty” z zakładu do zakładu, potrafią mocno wydłużyć postępowanie. Dotyka to często osób chorych psychicznie, bo zakłady karne chętnie pozbywają się problemu, gdy tylko jest ku temu okazja.

21.04.2022

ETPC domaga się wyjaśnień w sprawie szykanowania sędziego Wróbla 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka oczekuje od polskiego rządu wyjaśnień w rozpatrywanej przez ten sąd sprawie dotyczącej wniosku o uchylenie immunitetu sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla przeciw Polsce. - Sędzia Wróbel wskazał, że reformy sądownictwa uważane są za przyczynę upadku praworządności w Polsce - czytamy w komunikacie ETPCz.

20.04.2022

Jeszcze wychowywanie czy już karanie - szykują się zmiany w poprawczakach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje reformę postępowania z nieletnimi i chce, by przepisy obowiązywały już od pierwszego września br. Ma się zmienić podejście do nastolatków, którzy mają na swoim koncie czyny karalne. Skierowanie do poprawczaka w wielu sytuacjach będzie obligatoryjne, co więcej - z pobytem nawet do 24 roku życia. W ocenie prawników zaciera się granica między karaniem a wychowywaniem, co do tej pory było filarem pracy z taką młodzieżą.

20.04.2022

W czwartek komisja wraca do ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

W czwartek, 21 kwietnia br. sejmowa komisja sprawiedliwości po raz kolejny rozpozna dwa projekty zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt Solidarnej Polski, ma być rozpatrzony w odrębnym trybie. Partia ta od początku odrzuca propozycje prezydenta, ale teraz sygnalizuje gotowość do ustępstw i zapowiada poprawki do prezydenckiego projektu.

19.04.2022

Tłumacz przysięgły ukraińskiego pilnie poszukiwany, na nowych trzeba będzie poczekać

Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Masowy napływ do Polski uchodźców wojennych spowodował, że tłumacze przysięgli języka ukraińskiego z dnia na dzień znaleźli się na top liście poszukiwanych specjalistów. I choć dwoją się i troją, nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb - a chodzi o sprawy sądowe, tłumaczenia dokumentów, w tym np. medycznych. Dziury można łatać wolontariuszami - ale o błędy nietrudno.

19.04.2022

SN: Kara za brak kontaktów z dzieckiem jest uzasadniona

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, za ich niezrealizowanie. Także wtedy, gdy w ugodzie użyto określenia, że uprawniony ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a pominięto będący odpowiednikiem prawa obowiązek realizowania uzgodnionych kontaktów - orzekł Sąd Najwyższy.

19.04.2022

Z lokalu dłużnika można już eksmitować, licytacje mieszkania też możliwe

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zakaz eksmisji z lokalu, w którym mieszka dłużnik, obowiązywał od dwóch lat i budził spore emocje, nie tylko wśród wierzycieli. Już w ubiegłym roku wiele instytucji, w tym samorządy, apelowały o jego uchylenie. Postulował to również RPO. Ostatecznie przepis uchylono ustawą o pomocy dla obywateli Ukrainy, a w gąszczu przepisów znalazło się też uchylenie ograniczenia licytacji.

19.04.2022

KRS żąda prokuratorskiej interwencji w sprawie kary dla prezesa Nawackiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki ma zapłacić 15 tys. złotych grzywny, z zamianą na 15 dni aresztu w razie niezapłacenia, za odmowę wykonania postanowienia sądu nakazującego przywrócenie do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Krajowa Rada Sądownictwa oczekuje interwencji prokuratora generalnego ws. postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

16.04.2022

Kłamstwo w zeznaniach może skończyć się więzieniem, ale łatwe do udowodnienia nie jest

Osoba, która zeznaje nieprawdę lub ją zataja, musi mieć świadomość tego, że tak jest. Bo jeśli jest przekonana, że mówi prawdę, nie może odpowiadać za np. celowe wprowadzenie organów ścigania w błąd. Ważne też, czy usłyszała pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub czy odebrano od niej przyrzeczenie, bo takie braki też wykluczają jej odpowiedzialność - wynika z orzecznictwa sądów.

16.04.2022

Notariusz z określonym stażem nienagannej służby wpisze hipotekę do księgi wieczystej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Notariusz mógłby dokonywać w księgach wieczystych wpisów hipoteki oraz tych, które wiążą się z zakładaniem nowych ksiąg poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca. Docelowo dotyczyłoby to nie tylko wpisów na podstawie sporządzonych aktów notarialnych ale wszystkich na wniosek stron - wynika z założeń do projektu noweli Prawo o notariacie.

15.04.2022

MS: Komornicy wkrótce z dostępem do e-rejestru zadłużonych

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Kończą się prace nad tworzeniem kont dla kancelarii komorniczych i przypisaniu do nich profili specjalnych w ramach Krajowego Rejestru Zadłużonych - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Da to możliwość komornikom zamieszczania informacji w rejestrze. System ruszył pierwszego grudnia ubiegłego roku, nadal jednak są problemy z częścią funkcjonalności.

15.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski