Prawnicy odzyskali 567 milionów euro

Prawnicy

Angielska spółka The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. doprowadziła do zaspokojenia swojej wierzytelności w wysokości około 567 milionów euro, wynikającej z obligacji, których spłata została...

15.07.2008

Adwokaci chcą reformy zawodów prawniczych

Naczelna Rada Adwokacka zwołała na 23 lipca 2008 r. pierwsze z cyklu spotkań w ramach Forum - przyszłość zawodów prawniczych, w którym wezmą udział przedstawiciele samorządów radcowskiego oraz...

15.07.2008

Prawnicy odzyskali 567 milionów euro

Angielska spółka The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. doprowadziła do zaspokojenia swojej wierzytelności w wysokości około 567 milionów euro, wynikającej z obligacji, których spłata została...

15.07.2008

Harmonogram prac ministerstw gotowy

Rząd przyjął plan prac Rady Ministrów na II półrocze 2008 r. Przewiduje on przyjęcie 174 projektów ustaw. Propozycje ustaw będą odtąd przygotowywane w sposób zadaniowy, tak aby stały się narzędziami...

15.07.2008

Kowalski ogłosi upadłość

Osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, będą mogły ogłosić upadłość konsumencką - takie zmiany zaproponował rząd w przyjętym projekcie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze....

15.07.2008

E&Y: rząd źle realizuje zapowiedzi legislacyjne

Program prac legislacyjnych obecnego rządu, przyjęty na początku 2008 roku, zakładał opracowanie 123 projektów ustaw przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku. Jak wynika z Barometru...

14.07.2008

Decyzja UOKiK podtrzymana przez sąd

Sąd Apelacyjny podzielił argumenty Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że samorząd architektów naruszył prawo uchwalając swój kodeks etyczny

14.07.2008

Decyzja UOKiK podtrzymana przez sąd

Sąd Apelacyjny podzielił argumenty Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że samorząd architektów naruszył prawo uchwalając swój kodeks etyczny

14.07.2008

Polska dynamiczną gospodarką

Polska należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków świata wynika z rankingu przygotowanego przez ekspertów Instytutu Globalizacji. Nasz kraj znalazł się na 29. miejscu listy 50 państw...

11.07.2008

Polska dynamiczną gospodarką

Polska należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków świata wynika z rankingu przygotowanego przez ekspertów Instytutu Globalizacji. Nasz kraj znalazł się na 29. miejscu listy 50 państw...

11.07.2008

Bilans członkostwa Polski w UE

Od ponad czterech lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Choć przedsiębiorcy z Lewiatana oceniają członkostwo Polski w UE jako czynnik wzmacniający rozwój polskiej gospodarki, dostrzegają też...

11.07.2008

Największa konferencja na temat nieruchomości

Prawnicy

Od 17 do 19 września 2008 w Kopenhadze, International Bar Association (IBA) organizuje konferencję pt. Transgraniczne Inwestycje w Sektorze Nieruchomości w Europie. Będzie to jedna w największych...

09.07.2008

Tajemnica bankowa na komisji

Bank nie będzie miał obowiązku udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie m.in. sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo...

09.07.2008

Ustawa o WOH niekonstytucyjna

Ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych jest niezgodna z konstytucją - zdecydował Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie Trybunału uznali, że za wprowadzeniem reglamentacji działalności...

09.07.2008