RPO: za drogie zaświadczenia o niekaralności

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się od ministra sprawiedliwości obniżenia opłat za wydawane z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczeń o niekaralności. Dlatego, że są - zdaniem RPO - za wysokie, a...

26.11.2009

Już po pół roku sąd ukarał rasistów

Na kary od sześciu do dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat skazał 26 listopada br. Sąd Rejonowy w Białymstoku trzech młodych ludzi oskarżonych o znieważenie z podtekstem...

26.11.2009

Budowa Polski Cyfrowej przyspieszy

Na początku przyszłego roku gotowy dokument określający podział zadań związanych z informatyzacją kraju między rząd a samorządy zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

26.11.2009

Rzecznik statystyki medycznej

Prawnicy

Jeśli ktoś chce śledzić sytuację na froncie walki z grypą, nie musi serfować po stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, czy państwowych instytutów medycznych. Najświeższe informacje znajdzie...

25.11.2009

Narkomania: mniej karania, więcej leczenia

Osoby uzależnione od narkotyków nie będą karane za posiadanie małej ilości środków odurzających, jeśli pomogą w schwytaniu dilera. Podwyższone natomiast zostaną sankcje dla handlarzy narkotyków....

25.11.2009

Tylko 9 proc. Polaków ufa wymiarowi sprawiedliwości

Zjawisko korupcji w polskim wymiarze sprawiedliwości to dla 62, 5 proc. badanych znaczący problem. Według badań opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzonych na...

25.11.2009

Adam Bodnar: na pomówienie lepszy proces cywilny

Prawnicy

Trzeba znieść przepis pozwalający na stosowanie prawa karnego w przypadku pomówień. Może je z powodzeniem zastąpić procedura cywilna. Tym bardziej, że orzecznictwo i sankcje w obydwu przypadkach są...

24.11.2009

Adam Bodnar: na pomówienie lepszy proces cywilny

Trzeba znieść przepis pozwalający na stosowanie prawa karnego w przypadku pomówień. Może je z powodzeniem zastąpić procedura cywilna. Tym bardziej, że orzecznictwo i sankcje w obydwu przypadkach są...

24.11.2009

ZUS będzie mógł pożyczać od budżetu państwa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł zaciągać pożyczki z budżetu państwa oraz z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Dotychczas nie było to możliwe, a w przyszłości na takie operacje pozwoli...

24.11.2009

Cała administracja wesprze celników

Organy administracji publicznej oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będą zobowiązane do niezwłocznego przekazywania Służbie Celnej informacji koniecznych do sprawnego i...

24.11.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski