Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych  Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską z zakresu:- wykonywania zawodu radcy prawnego
- deontologii zawodowej
- działalności samorządu radców prawnych
- rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Ideą przyświecającą organizacji Konkursu jest popularyzacja tematyki organizacji i zasad działania samorządu radcowskiego oraz funkcjonowania zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania.

Do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają absolwentów studiów wyższych będących autorami prac magisterskich o wskazanej w tytule tematyce, obronionych po 1 maja 2007 roku, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą. Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w Konkursie, proszone są o przesłanie na adres Krajowej Rady Radców Prawnych, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok 4, następującego kompletu dokumentów:
- wypełniona i wydrukowana karta zgłoszeniowa;
- 1 egzemplarz pracy wydrukowanej, w miękkiej oprawie;
- 1 egzemplarz pracy na nośniku CD w formacie Word;
- streszczenie pracy o objętości niewiększej niż 1 strona formatu A4;
- potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu magisterskiego lub wydane przez uczelnię zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra po dniu 1 maja 2007 r.
Termin nadsyłania prac upłynie 31 października 2010 r . Zwyciężca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł .