Rzeszów: adwokat spotkał się z Trynkiewiczem

Prawnicy

Adwokat Marcin Lewandowski, wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie na pełnomocnika z urzędu Mariusza Trynkiewicza, spotkał się w piątek ze swoim klientem. Rozmowa trwała ok. dwóch godzin,...

24.01.2014

Jest nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Zastąpienie pozwolenia na zbiórkę publiczną zgłoszeniem w internecie, jednoznaczna definicja zbiórki jako zbierania datków w przestrzeni publicznej - to najważniejsze zapisy nowej ustawy o zbiórkach...

24.01.2014

Sejm uchwalił zmiany dot. powoływania sędziów

Sejm przyjął w piątek nowelizację, która ma skrócić postępowania w sprawie powoływania sędziów na wolne stanowiska. Do postępowań tych zostanie m.in. wprowadzona procedura elektroniczna.

24.01.2014

Firmom łatwiej będzie chronić znaki towarowe

Ułatwienia w klasyfikowaniu znaków towarowych przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

24.01.2014

Chorobowe sędziów i prokuratorów jak dla wszystkich

Objęcie sędziów i prokuratorów takimi samymi zasadami wynagrodzenia za okres chorobowy, jak pozostałych ubezpieczonych, przewidują przepisy, które w piątek przyjął Sejm. Za okres przebywania na...

24.01.2014

Sejm uchwalił ustawę o kryteriach tworzenia sądów

Kryteria, na podstawie których minister sprawiedliwości będzie miał prawo tworzenia sądów rejonowych, określa nowelizacja przepisów, którą w piątek przyjął Sejm. Rozwiązania te teoretycznie dają...

24.01.2014

Dyrektor już w każdym sądzie

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zmienia zasady powoływania dyrektorów w sądach. Dyrektor zostanie powołany w sądzie, w którym orzeka co najmniej dziesięciu...

24.01.2014

Kancelaria RKKW doradzała Funduszowi KGHM TFI S.A.

Rynek

Kancelaria RKKW doradzała funduszowi KGHM TFI S.A. (KGHM I FIZAN) w procesie nabycia od Skarbu Państwa nieobjętych przez pracowników akcji spółki pod firmą Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU.

24.01.2014

Seremet zakazuje umorzeń "pod statystykę"

Prokurator generalny dostrzegł retuszowanie statystyk przez prokuratorów, którzy starają się sztucznie poprawić narzucane im w planach wyniki. I zakazuje takich praktyk.

24.01.2014

W UE będzie jedno prawo dot. zakupów przez internet

Branża e-commerce przygotowuje się do wdrożenia nowego prawa wynikającego z unijnej dyrektywy o prawach konsumentów. Niektóre jej zapisy budzą obawy przedsiębiorców, zwłaszcza że prace nad polską...

24.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski