W sobotę radcowie doradzą za darmo

Prawnicy

Już w najbliższą sobotę 18 kwietnia w siedzibach okręgowych izb radców prawnych oraz w innych miejscach będą udzielane porady potrzebującym. Jak informuje samorząd radcowski, akcja Nniebieski parasol...

13.04.2015

Sąd nie oceni dowodu, bo nie ma odtwarzacza VHS

Jesteśmy w pułapce nowoczesności - ocenił sąd w sprawie trzech b. policjantów oskarżonych o nieprawidłowości w akcji zatrzymania bandytów w Magdalence w 2003 r. Sędziowie chcieli obejrzeć nagranie...

13.04.2015

Prokuratura sprawdzi operacje własnościowe w SKOK

Gdańska prokuratura apelacyjna wszczęła śledztwo, w którym zbada, czy nie doszło do nieprawidłowości w związku z likwidacją Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, będącej głównym...

13.04.2015

Dla doradcy toga, ale nie sprawy karnoskarbowe

Rynek

Ministerstwo Finansów jest za przyznaniem doradcom podatkowym prawa występowania przed sądami w strojach urzędowych. Ale raczej nie poprze upoważnienia ich do występowania przed sądami w sporawach...

13.04.2015

Nie ma etatów na prowadzenie nowych upadłości

Nowe Prawo restrukturyzacyjne miało dać firmom szansę na drugi start, jednak - wg. ekspertów - ustalenie, że sprawy restrukturyzacyjne będą prowadzić sądy rejonowe, a nie okręgowe, grozi fiaskiem...

13.04.2015

Minister synchronizuje pracę prokuratur z sądami

Szef prokuratury będzie wskazywał sądowi prokuratora referenta i jego ewentualnego zastępcę. Ma nim być osoba, która prowadziła postępowanie przygotowawcze, nadzorowała albo sporządziła akt...

13.04.2015

Nowy formularz adopcyjny ułatwi łączenie rodzeństw

MPiPS przygotowało projekt nowego wzoru kwestionariuszy związanych z postępowaniem adopcyjnym; karta dziecka, które ma zostać przysposobione, zawierać będzie m.in. dane jego rodziców biologicznych, w...

13.04.2015

Myśliwi blokują zmiany w prawie?

Zakaz udziału dzieci w polowaniach, zakaz używania ołowianej amunicji m.in. te postulaty organizacji praw dziecka i ekologicznych zostały całkowicie zignorowane. Zmianą prawa łowieckiego rządzą...

13.04.2015

Sposób na ratowanie czytelnictwa - nowa ustawa

Trwa dyskusja na temat projektu ustawy o książce. Zwolennicy przekonują, że stała cena nowości książkowych przyczyni się do podniesienia czytelnictwa. Przeciwnicy uważają, że ustawa tylko wzmocni...

13.04.2015

MS konsultuje nowy regulamin urzędowania sądów

Usprawnienie funkcjonowania pracy sądów powszechnych oraz podniesienie standardów obsługi interesantów to główne cele nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych, którego projekt Ministerstwo...

11.04.2015

Komornicy przyjmą mniej spraw z wyboru

Wprowadzenie zmian w przesłankach odmowy przyjęcia sprawy egzekucyjnej przez komornika wybranego przez wierzyciela, w celu zwiększenia skuteczności egzekucji w Polsce, przewiduje ustawa o zmianie...

11.04.2015

Warszawski sąd usprawnia współpracę z biegłymi

Sędziowie mają zgłaszać każdy przypadek nieprawidłowości związanych zpracą biegłych sądowych. Powinni też jednak dawać więcej czasu na przygotowanie opinii. W ten sposób warszawski Sąd Okręgowy...

11.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski