Ruszyły pierwsze szkolenia - MSB w praktyce

Warszawa jest pierwszym miastem, w którym biegli rewidenci wzięli udział w szkoleniach z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Organizatorami trzydniowych szkoleń są...

29.06.2016

Brexit a polski biznes założony w Wielkiej Brytanii

Dla Polaków i polskich firm zarejestrowanych na Wyspach wynik referendum nie oznacza ani deportacji, ani końca biznesu w Zjednoczonym Królestwie. Wielka Brytania przez co najmniej 2 lata pozostanie...

29.06.2016

Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita

Rozbito kolejną paliwową grupę przestępczą wyłudzającą podatek. Za pośrednictwem spółek działających na terenie Wielkopolski wprowadzano do obrotu produkty paliwowe pochodzące z dostaw...

28.06.2016

Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

Minister Rozwoju przygotował projekt założeń do zmian w obowiązujących przepisach, które mają umożliwić tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, na zasadach zbliżonych do...

28.06.2016

Wielka Brytania podniesie podatki

Brytyjski minister finansów George Osborne oświadczył we wtorek, że Wielka Brytania będzie musiała podnieść podatki i ograniczyć wydatki budżetowe dla sprostania ekonomicznym wyzwaniom, wynikającym z...

28.06.2016

Będzie nowy wzór wniosku o utworzenie składu celnego

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym określił nowy wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumenty, które należy do niego...

28.06.2016

Pełnomocnictwo ogólne zgłosimy tylko elektronicznie

Od 1 lipca w prawie podatkowym zacznie funkcjonować instytucja pełnomocnictwa ogólnego. W celu uproszczenia kontaktów podatników, płatników, i inkasentów z administracją podatkową, minister finansów...

28.06.2016

Nabywca paliw ciekłych złoży deklarację VAT-14

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wraz z objaśnieniami do jej...

27.06.2016

Reforma w administracji skarbowej odroczona

24 czerwca br. opublikowana została nowelizacja ustawy o administracji podatkowej, która przesuwa datę wejścia w życie przepisów tej ustawy z 1 lipca 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. Zmiana ta ma...

27.06.2016

W czasie wakacji pamiętajmy o obowiązkach podatkowych

Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o sprawach podatkowych. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że wyjeżdżając za granicę nie wszystko możemy przywieźć do kraju. Podobnie, podejmując pierwsze...

27.06.2016

MF doprecyzuje przepisy w zakresie zgłoszeń celnych

W związku z nowymi unijnymi regulacjami celnymi minister finansów przygotował projekt rozporządzenia dookreślającego zasady dokonywania zgłoszeń celnych, które mają uprościć formalności celne...

27.06.2016

Zmieni się tryb awansowania w Służbie Celnej

Minister finansów przygotował zmiany w rozporządzeniu w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych, które mają na celu...

24.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski