Projektowane rozporządzenie dokonuje zmiany w zakresie zasad podwyższania grupy uposażenia w ramach stanowiska służbowego. Dotychczas w zakresie danego stanowiska służbowego możliwe było podwyższenie uposażenia tylko o jedną grupę. Proponowana zmiana wprowadza możliwość podwyższenia grupy uposażenia bez zachowania ww. wymogu, czego skutkiem będzie możliwość szybszego podwyższenia uposażenia do wyższych grup uposażenia przewidzianych dla danego stanowiska służbowego.

Modyfikacja ta jest konsekwencją rozdysponowania środków budżetowych w zakresie uposażeń w roku 2016 r. dla funkcjonariuszy celnych najniżej zarabiających, poprzez podwyższenie uposażenia zasadniczego do kwoty 3.048,80 zł. Wzrost uposażenia zasadniczego obejmie funkcjonariuszy celnych w służbie stałej jak też w służbie przygotowawczej, którym termin ukończenia służby przygotowawczej upływa 31 grudnia 2016 r.

Mając na uwadze, że środki budżetowe zostały przewidziane na podwyżki uposażeń w roku 2016, obecnie zaś nie jest możliwe jednorazowe podwyższenie uposażenia o kilka grup, zasadnym jest przyjęcie rozwiązań prawnych umożliwiających realizację podwyżek dla funkcjonariuszy celnych z najniższym uposażeniem w jak najszybszym terminie.