Rozporządzenie UE ws. badań sprawozdań finansowych

Od 17 czerwca br. stosuje się bezpośrednio rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Komisja Nadzoru Audytowego, która od 2009 r. sprawuje w Polsce nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami oraz firmami audytorskimi, jest organem odpowiedzialnym za wykonywanie zadań przewidzianych w tym rozporządzeniu.

W związku z tym 15 czerwca 2016 r. Komisja przyjęła sprawozdanie na temat zmian w Polsce na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, które zostało przekazane do Komisji Europejskiej i innych instytucji UE (wskazanych w art. 27 rozporządzenia UE, m.in. Komitetowi Europejskich Organów Nadzoru Audytowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego).

Zmiany w KNA

Zgodnie z nowymi wymogami w skład organu nadzoru publicznego nie będą mogli wchodzić praktykujący biegli rewidenci. W związku z tym na posiedzeniu KNA 15 czerwca 2016 r. przewodniczący Komisji, wiceminister finansów Wiesław Janczyk, podziękował za wkład i zaangażowanie w działalność KNA ustępującym członkom Komisji: Jackowi Hryniukowi, Sławomirowi Mirkowskiemu oraz Ewie Jakubczyk-Cały (nieobecnej na posiedzeniu). Podziękował również Dagmarze Wieczorek-Bartczak, która zrezygnowała z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji, którą pełniła od 2009 r.

Nowe forum współpracy dot. audytu w UE

Rozporządzenie UE tworzy również nową formę współpracy organów nadzoru na forum Unii Europejskiej - Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (ang. skrót: CEAOB – Committee of European Auditing Oversight Bodies). KNA włączy się aktywnie w jego prace. Pierwsze posiedzenie CEAOB planowane jest na 12 lipca 2016 r.

KNA kontynuuje też prace rozpoczęte w 2015 r., dlatego zwróciła się do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wspieranie biegłych rewidentów i firmy audytorskie w wykonywaniu zadań, które wynikają z nowych przepisów. Chodzi szczególnie o standardy rewizji finansowej, zasady wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich oraz zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Dowiedz się więcej z książki
MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł