Adwokat z urzędu nie może blokować prawa do kasacji

Polska procedura kasacyjna pozwala adwokatowi z urzędu na odmowę wniesienia kasacji, która w jego przekonaniu jest niedopuszczalna lub pozbawiona wszelkich szans powodzenia. Skutkiem może być nawet...

16.03.2010

Zapachniało cenzurą prewencyjną

Orzeczenie przez sąd zakazu publikacji może być wykorzystywane jako rodzaj cenzury prewencyjnej uważa Marek Szydłowski, radca prawny, doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy. W kontekście książki...

15.03.2010

Kontrowersyjne ograniczenia dla aptek

Ograniczenia we własności i prowadzeniu aptek spotykane są w prawodawstwie wielu państw członkowskich Unii Europejskiej. Wynikają one z woli zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony zdrowia....

15.03.2010

Pozwy grupowe - możliwości i ograniczenia

Od 18 lipca tego roku w polskim prawie pojawi się instytucja postępowania grupowego. Polski ustawodawca wprowadził ją wzorem innych państw (m.in.: Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania, Dania, Niemcy,...

12.03.2010

Czas zmienić sposób prywatyzacji

W lipcu tego roku minie 20 lat obowiązywania ustawy prywatyzacyjnej. Tymczasem, według danych Ministerstwa Skarbu Państwa z września 2009 r., w rękach państwa pozostaje nadal 557 spółek ze...

11.03.2010

Sądy gospodarcze zostawić, ale trochę zmienić

W Polsce toczy się dyskusja o ewentualnej likwidacji sądów gospodarczych oraz przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Jednak dr hab....

10.03.2010

Polskie prawo dopuszcza faktyczną cenzurę

Orzeczenie przez sąd zakazu publikacji może być wykorzystywane jako rodzaj cenzury prewencyjnej. W kontekście książki Kapuściński non-fiction widać to szczególnie wyraźnie. Warto zatem rozważyć...

09.03.2010

Dodatkowa odpowiedzialność urzędnika niepotrzebna

W kuluarach sejmowych trwają debaty w sprawie uregulowania na drodze ustawowej zasad obligatoryjnej odpowiedzialności majątkowej urzędników za wyrządzone przez nich szkody. Zdaniem Rayszarda Szarka,...

08.03.2010

Kontrowersyjne oceny okresowe prokuratorów

System ocen okresowych to ogromne koszty w wymiarze czysto ekonomicznym. Proponowane rozwiązania będą skutkować dalszym rozrostem struktur nadzorczych, kosztem struktur orzekających i zwalczających...

06.03.2010

Mobbing w pracy to nie tylko problem pracodawcy

Regulacje dotyczące odpowiedzialności pracodawcy za mobbing w miejscu pracy są nieprzyjazne pracodawcom - stwierdza Konfederacja Pracodawców Polskich w ekspertyzie dotyczącej barier biurokratycznych...

05.03.2010

Budynek czy budowla? Jaki podatek od nieruchomości?

Zgodnie ze znowelizowanym niedawno przepisem Prawa budowlanego, obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Zmiana polega na rozszerzeniu definicji o zwrot:...

04.03.2010

Radca prawny z tytułem specjalisty?

Kształcenie radcy prawnego w świetle obowiązującego dziś programu aplikacji obejmuje bardzo szeroki zakres szkolenia, poczynając od prawa cywilnego i karnego, poprzez prawo spółek handlowych, prawo...

02.03.2010

W daktyloskopii też są subiektywne oceny

W daktyloskopii porównywanie cech nie rodzi zazwyczaj większych wątpliwości, gdyż są one wystarczająco jednoznacznie zdefiniowane i niezmienne. Ale tylko w odniesieniu do śladów o dobrej czytelności....

01.03.2010